Подробные географические карты мира на русском языке

Карта побережья Эгейского моря на русском языке. Карта Греции и Турции на русском языке - Афины, Измир     Карта дорог Сирии и Ирака на русском языке. Автомобильная карта восточной турции, Сирии, Ирака на русском языке

Карта Средиземноморского побережья Турции на русском языке. Карта автомобильных дорог Турции - Анталья, Конья, Адана, Кайсери

Карта Средиземноморского побережья Турции на русском языке. Карта автомобильных дорог Турции - Анталья, Конья, Адана, Кайсери

Аванос
Авган
Авджилар
Агачбейли
Агласун
Адана
Аджигель
Аджипаям
Аджипынар
Аеытепе
Айвалыпынар
Айдынджик
Айдынкент
Айиалуса
Айиалуса
Айия-Ирини
Айранджи
Акбез
Акбеленли
Аквиран
Акджашехир
Аккёй
Аккент
Акова
Акротирион
Аксарай
Аксеки
Аксу
Аксу
Актепе
Акчай
Акшаязи
Акшехир
Акьяка
Аладжами
Аланья
Алибейхююпю
Алтынёзю
Алтынекин
Алтынхисар
Алтынъяка
Алчи
Амбар
Амрит
Анамур
Андырын
Антакья
Анталья
Анытлы
Апа
Араб-Эль-Мулк
Аргытханы
Арикёрен
Арпаджик
Арсланкёй
Астромеритис
Атабей
Атланды
Атыш-Полигону
Афьонкарахисар
Ахат
Ахырлы
Ашагы-Пынарбаши
Ашагы-Чигыл
Ашлама
Бёгеджик
Бабадаг
Бабаторун
Багбаши
Багконак
Баглама
Базъяка
Бакырдагы
Балджи
Балджилар
Баназ
Банияс
Бахче
Бахчеджик
Башин
Башкую
Башлар
Башмакчи
Баят
Бейагач
Бекилли
Бекчилер
Белёрен
Белен
Бельдиби
Бельдиби
Белькая
Берекет
Беренди
Бешагыл
Бешконак
Богази
Бозан
Бозкыр
Бозова
Болвадин
Бор
Боэъязы
Боялы
Буджак
Буджаккышла
Булдан
Бурдур
Бююкоба
Бююксофулу
Вираншехир
Гёзне
Гёккушагы
Гёксун
Гёктепе
Гёльверен
Гёльхисар
Газибенли
Газипаша
Галата
Гебиз
Гелендост
Гельджюк
Генджек
Гериш
Гюзелолук
Гюзельбаг
Гюзельсу
Гюзельюрт
Гюлек
Гюллю
Гюльдере
Гюльнар
Гюльшехир
Гюмюшсу
Гюндогмуш
Гюней
Гюнейюрт
Гюре
Дёртйол
Дёртйол
Дёшемеалти
Давлос
Дагпазары
Дазкыры
Даламан
Дамлама
Данишмент
Даран
Дариверен
Девели
Деделер
Демирташ
Дениэлер
Дениэли
Дербент
Деребуджак
Деринкую
Джебла
Джевизли
Джейхан
Джемилькей
Джиср-эш-Шугур
Джиханбейли
Дикмен
Динар
Доганбей
Доганкент
Доганхисар
Докуз
Дурейкиш
Дюзиджи
Елеген
Емишли
Енидже
Ениджекале
Енийылдыз
Еникент
Енишарбадемли
Енишехир
Есилдаг
Есильбаг
Есилькей
Ешильдере
Ешильова
Ешильова
Ешильхисар
Илгын
Илыджа
Имамоглу
Имеджик
Инджесу
Инджесу
Инджетарла
Инлидже
Искендерун
Исляхие
Исмиль
Ичеричумра
Ишиклы
Йоразлар
Кёпрюлю
Кёселер
Кёсрели
Кадирли
Кадынханы
Казанджи
Казанлы
Кайпак
Кайсери
Каклык
Кале
Кале
Кале
Кале
Калкан
Камышлы
Камышлыкую
Канлыдиване
Карабейли
Карабуджак
Караджай
Карадирек
Карайсалы
Каракая
Каракент
Караман
Караманлы
Караны нар
Карапынар
Карасинир
Караташ
Карахаллы
Карбеяз
Каргы
Каргы
Каргыджак
Кардаха
Карсанты (Аладаг)
Касаба
Като-Пиргос
Каш
Каш
Кашинханы
Каяёню
Келекчи
Кемер
Кемер
Кемер
Кемерхисар
Кечиборлу
Кизимкарабекир
Кириния
Клиру
Коджаалилер
Козан
Конья
Коркутели
Кофину
Ксилофагу
Кузуджубелен
Куклия
Кулукыса
Кумданлы
Кумлу
Кумлуджа
Куюбаши
Кызорен
Кызылвиран
Кызылджадаг
Кызылерен
Кызылкая
Кызылот
Кызылхисар
Кызылшакыр
Кылбасан
Кынык
Кырели
Кыркышла
Кыробасы
Кырыкхан
Кюркчю
Кютюклю
Ламас
Ларнака
Латакия
Леонарисон
Лефконикон
Лимасол
Лиси
Мерсин
Месойи
Мешелик
Мирту
Молини
Морфу
Музаири
Мут
Нарлык
Нашидие
Нигде
Никосия
Обекташ
Обрук
Обрун
Оваджик
Огузели
Окурджалар
Олукпынар
Ортаджа
Ортакей
Орханлы
Османие
Отманлар
Пано-Панайия
Пано-Платрес
Паралимни
Пафос
Позанты
Полис
Помос
Прастио
Пусатлы
Пынарбаши
Пынарбаши
Рас-Самра
Рас-эль-Басит
Рейс
Рейханлы
Ризокарпасон
Сёгют
Саимбейли
Сакалтутан
Сакьятан
Салькин
Самандагы
Сандыклы
Санкок
Сарайёню
Сарайкёй
Сарывелилер
Сарыз
Сарыкава
Сафита
Сейдишехир
Секи
Селенди
Серик
Сериньол
Сиваслы
Силифке
Силле
Синанпаша
Сугёэю
Судурагу
Султанханы
Сунтандагы
Сызма
Сырткёй
Сютчюлер
Тавас
Талас
Тарсус
Тартус
Татарлы
Татарлы
Таткёй
Татлыкую
Ташагыл
Ташеви
Ташкёпрю
Ташкент
Ташпынар
Ташуджу
Теджирли
Текнепынар
Телль-Калах
Тепеджик
Тепеджикёрен
Терлемез
Тефенни
Токлар
Токмаклы
Томарза
Топраккале
Тузла
Тузлукчу
Тургут
Туфанбейли
Узунджабурч
Узункую
Узунпынар
Узюмлю
Улубей
Улуборлу
Улукышла
Улучинар
Ургюп
Фальконара-Мариттима
Фамагуста
Февзипаша
Феке
Фетхие
Финике
Фындыкпынар
Хаджилар
Хаджилар
Хадым
Хайдарлы
Халкапынар
Хальба
Хамам
Хамидия
Ханкёй
Хатип
Хатунсарай
Хаффа
Ходжалар
Хоназ
Хотамыш
Хююк
Чёмлюк
Чёплю
Чавдыр
Чавуш
Чавушкёй
Чагырган
Чай
Чайхан
Чайырёзю
Чакмак
Чакырлар
Чал
Чалдере
Чамарды
Чамели
Чамлыджа
Чамлыяйла
Чамолук
Чандыр
Чардак
Чатак
Чаталан
Чаталлар
Чельтек
Чельтикчи
Чешмелисебиль
Чивриль
Чифтехан
Чифтлик
Чобанлар
Чокак
Чукуркую
Чукуркую
Чумра
Шарки-Караагач
Шарлаккёй
Шарц
Шухут
Ыспарта
Эбеджик
Эгридир
Эд-Дали
Элванлы
Эль-Бейда
Эль-Кадмус
Эль-Кубайят
Эльбаши
Эльмалы
Эмиргаэи
Эргибаят
Эрдемли
Эрегли
Эрзин
Эрменак
Эс-Саклабия
Эскииль
Эш-Шабатлия
Эш-Шаркия
Эшен
Эшме
Эшмекая
Юмурталык
Юхарман
Явшан-Тузласы
Языр
Яйладагы
Якаджик
Якапынар
Яладжико
Ялангоз
Ялвач
Ялыхююк
Яманлар
Ярма
Ярпуз
Ярпуз

    Для связи: rus@mir-map.ru


    Рейтинг@Mail.ru